Löpande Bokföring Stockholm

Vi vet vad du behöver!

Bokföring

Vi sköter din löpande bokföring effektivt, med hjälp av enkla och standardiserade rutiner. När du jobbar med oss kan du alltid förutse kostnaden, något vi ser som en mycket viktig ingrediens i det egna företagandet, och du kan själv överblicka din bokföring när du vill.

Det vi behöver från dig för att kunna hantera den löpande bokföringen är verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, kvitton på utlägg, löneunderlag och dylikt). Du kan lämna dem personligen eller skicka in materialet till oss per post.

Naturligtvis väljer du själv hur ofta du vill att bokföringen ska utföras – månadsvis eller var tredje månad. Perioden styrs oftast av periodiciteten på momsredovisningen,

Med underlagen från dig, sköter vi din bokföring precis som du vill, så att du själv kan koppla av och ägna dig åt företagets kärnverksamhet!  

Kvalificerade konsulttjänster inom ekonomiområdet